Lasrar! Ljusstrålar! Ficklampor

Laser är en koncentrerad ljustråle av en viss våglängd, genom att skicka photoner mot atomer så genereras en specifik vågläng i en specifik riktning, våglängden avgör färgen och riktningen styrs av speglar tills den pekar mot en fast punkt, en laserpekare alltså, olika våglängder tränger igenom olika material, det är därför man aldrig ska peka en laser mot någons ögon.